About

RU\PL\ENG

+48571796823

tg @vasilkou

vasilkou@me.com

Меня зовут Денис Васильков, и я рад приветствовать вас на страницах своего блога.

Родом я из прекрасного города Могилева, что в Беларуси. По образованию я археолог, но по зову сердца — медийщик и коммуникатор. Я независимый эксперт в области социальных сетей, помогаю медиа и НГО, а также занимаюсь подкастами. Кроме того, я работаю тренером и консультантом, делясь своими знаниями и опытом с теми, кто хочет развиваться в этих сферах.

Жизнь моя полна разнообразных интересов и увлечений. Я большой любитель кофе, музыки и фотографии. Эти страсти часто находят отражение в моем блоге, который, по сути, является отражением различных аспектов моей жизни. Здесь вы найдете истории и размышления о моем могилевском и беларуском прошлом, о настоящем, которое я провожу в Польше, и о будущем, которое точно наступит!

Я искренне надеюсь, что мой блог станет для вас источником вдохновения, новых идей и просто интересного чтения. Буду рад обратной связи и общению с каждым из вас. Если у вас возникнут вопросы, предложения или просто желание поболтать, смело связывайтесь со мной по электронной почте vasilkou@me.com или по телефону +48571796823.

Nazywam się Denis Wasilkou i serdecznie witam was na stronach mojego bloga.

Pochodzę z przepięknego miasta Mohylew na Białorusi. Z wykształcenia jestem archeologiem, ale z zamiłowania — medioznawcą i specjalistą ds. komunikacji. Jestem niezależnym ekspertem w dziedzinie mediów społecznościowych, pomagam mediom i organizacjom pozarządowym, a także zajmuję się podcastami. Ponadto, pracuję jako trener i konsultant, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z tymi, którzy chcą rozwijać się w tych dziedzinach.

Moje życie jest pełne różnorodnych zainteresowań i pasji. Jestem wielkim miłośnikiem kawy, muzyki i fotografii. Te fascynacje często znajdują odzwierciedlenie na moim blogu, który w gruncie rzeczy jest odbiciem różnych aspektów mojego życia. Znajdziecie tu historie i refleksje dotyczące mojej mohylewskiej i białoruskiej przeszłości, teraźniejszości, którą spędzam w Polsce oraz przyszłości, która na pewno nadejdzie!

Mam szczerą nadzieję, że mój blog stanie się dla was źródłem inspiracji, nowych pomysłów i po prostu ciekawej lektury. Będę wdzięczny za wasze opinie i interakcje. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, sugestie lub po prostu ochotę na pogawędkę, śmiało kontaktujcie się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej vasilkou@me.com lub telefonicznie pod numerem +48571796823.

My name is Denis Vasilkov, and I am delighted to welcome you to my blog.

I hail from the beautiful city of Mogilev in Belarus. While I am an archaeologist by education, my true calling lies in media and communication. I am an independent expert in social media, helping media outlets and NGOs, and I also work with podcasts. In addition, I work as a trainer and consultant, sharing my knowledge and experience with those who wish to grow in these fields.

My life is filled with diverse interests and hobbies. I am a great lover of coffee, music, and photography. These passions often find their way into my blog, which essentially reflects various aspects of my life. Here, you will find stories and reflections about my Mogilev and Belarusian past, my present life in Poland, and the future that will surely come!

I sincerely hope that my blog will serve as a source of inspiration, new ideas, and simply an interesting read for you. I welcome your feedback and interaction. If you have any questions, suggestions, or just feel like chatting, feel free to reach out to me via email at vasilkou@me.com or by phone at +48571796823.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.